ANBI

Operadagen Rotterdam zijn per 15 maart 2012 geregistreerd als ANBI (algemeen nut beoogde instelling).

RSIN of fiscaal nummer: 817771426
KvK-nummer: 24412061

Het bestuur van de stichting Opera Rotterdam is onbezoldigd.

Postadres:
Postbus 752
3000 AT Rotterdam
The Netherlands

Meer informatie vindt u in de jaarverantwoording.