Blogs

Amikejo - Wunderbaum- vooruitblik Operadagen

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw deed ik vakantiewerk in een conferentieoord in Haamstede. We hadden daar regelmatig bijzondere groepen. Zo was er een vakantieweek voor de Esperanto groep. Dat vond ik bijzonder fascinerend. Deze mensen kwamen volgens mij allemaal uit Nederland maar tijdens die week spraken ze alleen Esperanto tegen elkaar. De droom dat de hele wereld één taal sprak was voor mij als christelijke jongen toch een beetje vreemd idee. Had God niet bij de Babylonische spraakverwarring er voor gezorgd dat de mensen allemaal een andere taal gingen spreken?

Het bijbelverhaal gaat als volgt: Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. (de nieuwe Bijbelvertaling).

Wat is er allemaal mogelijk als mensen één taal gaan spreken? Dat betekent dat het spreken van één taal de mensheid ongekende krachten geeft. Dat zou toch geweldig zijn, zelfs God wordt daar een beetje ongerust van. Het is in Morestnet niet geluk. Wellicht had God er de hand in om deze mensen te stoppen. Echter zou dit wel een hele bittere gedachten zijn om zo te denken. Zeker als je weet dat de Eerste Wereldoorlog de belangrijkste reden was dat Amikejo mislukte.

Wunderbaum maakt over Amikejo en de droom van om een Esperanto staat op te richten een voorstelling. Het wordt een reconstructie van de de oprichtingsbijeenkomst van het gedroomde land. Met liederen gezongen door VieVox (voormalige Wiener Sängerknaben).

Ik ben daar graag bij: want wie weet kunnen we opnieuw op het allerhoogste niveau onrust veroorzaken.

afbeelding van Minnekus de Groot

door: Minnekus de Groot

Minnekus de Groot (1967) is theatermaker, communicatieadviseur en blogger. Meer van hem lezen? Bekijk dan zijn weblog.

Terug

Reageer

* Verplichte velden