Blogs

SHIFTING GROUND Rocks!

Met deze voorstelling rekt Operadagen Rotterdam haar eigen festivalgrenzen nog eens extra op. Dit is geen opera, het is ook geen muziektheater. Het is geen theater. Het is geen muziek. Het is een onderdompeling in een installatie waarin media-artiest en performer Zoe Scoglio ons voorgaat.

Scoglio geeft ons een ruimtelijk besef mee van 'lichamen' die centraal staan. Hier moet ik de Engelse termen hanteren: van 'the body of the universe, to celestial bodies, architectural bodies, geological bodies, to human bodies'. Hemellichamen, de steen die we Aarde noemen, het betonnen gebouw waarin we ons bevinden, onze eigen lichamen, de stenen die om ons heen liggen, zandkorrels.

Scoglio speelt op intrigerende wijze met de maat van dingen. Kleine stenen worden planeten, als ze op een lage, zwarte ronde tafel worden voortbewogen. Het geschuif levert versterkte geluiden op – de harmonie der sferen van Pythagoras, geluid voortgebracht door hemellichamen, komt in gedachten.

Met deelprojecties op de ronde tafel wordt nog ongrijpbaarder het beeld van de ruimte opgewekt. Een simpele zwarte cirkel verplaatst zich binnen een lichtkring. Je ziet een planeet voorbij de zon schuiven. Direct wordt die suggestie en maatvoering weer onderbroken door een uitgekaderd licht op het gezicht van de performer; we zijn weer bij een ander lichaam en een kleinere maat.

In geluid hetzelfde: zwaar en zeer dreigende klanken die met verschuiven van enorme massa te maken hebben. Daar tegenover een woordenloos gezang. Al deze klanken komen samen in het sluitstuk, waar het geluid zichtbaar gemaakt wordt door de trillingen los te laten op de zandkorrels. Deze cymatica toont het wonder van de natuur in beeld en geluid en kan prachtige patronen opleveren. Dat het in dit specifieke geval niet goed lukt is jammer, maar het staat een wonderlijke drie kwartier niet in de weg. Met zo'n programmering kan het festival volgend jaar een logisch samenwerkingsverband met Boijmans aangaan.

afbeelding van Marc van der  Heijde

door: Marc van der Heijde

Marc combineert zijn liefde voor klassieke muziek met zijn professionele expertise. Hij ondersteunt musici, muziekensembles en -organisaties, zie www.greenroomcreatives.nl

Terug