Libretto Uwe Leipe Mastdramnis

LIBRETTO UWE LEIPE MASTDRAMNIS

Stil!
stil
stil de tijd
Avond
avond is stil
stiller de nacht
Uwe leipe mastdramnis
is wilstram nu en am pee
dreemstein luip swaam
sma wula aarto
wat een onbedul mee
batzilla krejoel paum
wegem voorbijna
Nee, nooit, nimmer.
Nu niet.
Later, nu niet,
later ga ik, ooit.
Nu niet.

Avond wordt koud en
kouder de nacht
het koudst is de hand die zich vergist
walgelijke wassebeelden
Zijn rustig onrustig
de ogen
vergaart schaduw het gelaat
wisselt schaduw wisselt gelaat
schaduw

Nee, wacht. In de kelder,
Er staat nog een doos in de kelder!
Ach, rust.

Ik.. ik leef nog...
Ben ik nu nog niet dood?
Buiten fluit een merel.
Die doos.... ach

lippen roerloos
daaronder beweegt een stille stroom
opgewekt door 't getij van 't geschuifel

Eeuwig...
Eeuwig de nacht...

Een dozijn regels uit dit libretto is ontleend aan De moordenaars, geschreven door Paul van Ostaijen in Berlijn, 9-4 november 1918. Het verscheen in diens bundel 'De feesten van angst en pijn', waarvan bij leven van de dichter in 1921 slechts één exemplaar verscheen.
Van Ostaijen had het exemplaar zelf gemaakt, vlak voor zijn vertrek uit Berlijn. Een exquise facsimile-uitgave daarvan is verschenen bij uitgeverij Vantilt, maar is uitverkocht.