Nieuws

MACBETH toen en nu

Hoe zag Verdi's orgineel eruit en hoe interpreteert regisseur Brett Bailey het origineel?

TOEN

MACBETH - Verdi's origineel

De Italiaanse componist Giuseppe Verdi (1813-1901) bracht zijn Macbeth in première in 1847; de opera werd een onmiddellijke hit. Het libretto volgde redelijk nauwgezet het originele stuk van William Shakespeare, wiens werk in de negentiende eeuw een ware revival kreeg. In de Britse toneelwereld heerst het bijgeloof dat Macbeth vervloekt is en niet bij naam genoemd mag worden; daarom zegt men liever 'the Scottish play'. Gaat men toch de fout in, dan kan de vloek alleen opgeheven worden door drie rondjes te draaien, over de linkerschouder te spugen en vervolgens iets obsceens te roepen.

Het verhaal gaat als volgt. Op een Schotse heide wordt Macbeth door drie heksen begroet. Ze voorspellen hem dat hij baas van Cawdor en koning van Schotland zal worden. Als hij even later Cawdor bezit, zet lady Macbeth haar man aan om de Schotse koning te vermoorden. Wat volgt, is een spoor van machtswellust, bloedige afrekeningen en paranoia, waarbij Macbeth zelfs zijn beste vriend Banquo ombrengt. Als Macbeth en zijn vrouw hun verstand beginnen te verliezen, vreest hij voor zijn leven. De heksen stellen hem gerust: pas als het bos van Birnam naar Dunsinane trekt en hij oog in oog staat met iemand die niet uit een vrouw geboren is, zal hij sterven. Maar natuurlijk komt ook die raadselachtige voorspelling uit.

NU

Regisseur BRETT BAILEY over zijn versie

"De impuls om dit werk te maken kwam van het verlangen om Macbeth binnen een Afrikaanse context te plaatsen, zoals ik dat eerder deed met de tragedies Medea en Orfeus. Het fascineert me dat religies, culturele gewoontes en materiële goederen 'aanspoelen in Afrika' en vervolgens eigen gemaakt worden. Als Zuid-Afrikaanse kunstenaar heb ik uitgebreid door het continent gereisd en in nogal wat Afrikaanse landen gewerkt. Daarom liggen deze thema's me na aan het hart.

Zo ben ik me bijvoorbeeld erg bewust van de rampspoed in Oost-Congo en raakt het me dat zo weinig mensen buiten de regio er van afweten. Daarom zie je in MACBETH een groep vluchtelingen/performers uit Oost-Congolese conflictgebieden. Ze hadden een oude koffer met spullen gevonden van een plaatselijk amateurgezelschap dat opera's van Verdi uitvoerde in de koloniale tijd: een intrigerende link tussen de huidige situatie en de verschrikkingen die de Belgische gezaghebbers uit winstbejag aanrichtten. De verborgen gruweldaden door koloniale machten - een thema dat in veel van mijn stukken terugkomt. Mijn bewerking van Macbeth gaat specifiek over de vergeten 'onderwereld' waar miljoenen mensen zwoegen om goederen en grondstoffen te leveren aan de markten der rijken.

Deze MACBETH is geen opera in de traditionele zin van het woord volgens vooropgezette ideeën, normen en waarden. Wat mij betreft, maak ik puur theater, met Verdi's muziek als leidraad."

Brett Bailey

Terug