Nieuws

Operadagen steunt Festival Manifest

Operadagen Rotterdam steunt het Festival Manifest dat pleit voor erkinning, benoeming en honorering van de diversiteit, de innovatieve kracht en de kwaliteit van festivals.

Miljoenen Nederlanders bezoeken festivals en dat aantal groeit nog steeds. En dat is niet alles. Er zijn festivals die méér veroorzaken dan een run op de kassa's. Ze bundelen artistieke én maatschappelijke functies en zijn ambassadeur voor de kunsten.

Maar:

Kleine en flexibele festivalorganisaties sprongen de laatste jaren in de gaten die de bezuinigingen in het kunstenlandschap sloegen. Met minder middelen werd er de afgelopen periode groter gedacht en gehandeld. Niet enkel gedurende de festivalperiodes. Festivals hebben hun rol de voorbije jaren aanzienlijk versterkt. En zijn meer dan ooit onmisbaar geworden in het bestel. De vitale rol die zij spelen correspondeert echter niet met de financiële ruimte die voor festivals gereserveerd is. Er wordt roofbouw gepleegd op de manpower van de organisaties en noodgedwongen grote risico's genomen. De rek is er uit.

Oproep:

Erken festivals in hun meervoudige functie als verbinder, trendwatcher, (co)producent, talentontwikkelaar, plek voor debat en reflectie, innovator en ambassadeur voor de kunstdiscipline.

Ontwikkel nieuwe begrippenkaders voor de beoordeling en ondersteuning van festivals. Het scheiden van produceren, presenteren en spreiden, of denken in één verschijningsvorm of (deel)discipline, sluit niet aan bij de festivalpraktijk.

Organiseer een financiële injectie. Vervang incidentele budgetten door duur- zame verankering van festivals in het (rijks)beleid. Festivals zijn cultureel ondernemers bij uitstek maar hebben de overheid als investeerder en vliegwiel nodig. De rol en functie van de kwaliteitsfestivals verdient een structurele en solide financiële basis.

Ondersteun het Festival Manifest!

Terug