Nieuws

Aanbevelingen Raad voor Cultuur 2017-2020

De Nederlandse festivals zijn verheugd over de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur doet in haar Agenda Cultuur, 2017-2020. De raad adviseert de minister van OC&W meer ruimte voor festivals te maken in het rijksbeleid.

Ze prijst de werking van festivals als "toegankelijke podia voor innovatieve, internationale en interdisciplinaire cultuuruitingen."
De visie van de raad sluit sterk aan bij de oproep die de festivals in februari deden in het festivalmanifest.

Uit het raadsadvies:
"Zeer succesvol zijn [...] de festivals. Nederland heeft een rijk en gevarieerd festivalaanbod. Het zijn plekken waar miljoenen mensen op afkomen en die er goed in slagen aan te sluiten bij de behoefte aan beleving en onderdompeling. Veel festivals geven ruimte aan cross-overs, programmeren meer toegankelijk aanbod naast complexere kunstvormen en leggen verbindingen met andere maatschappelijke sectoren."

De raad roept de minister op de festivals beter te verankeren in het rijks- en lokale cultuurbeleid, meent dat een "extra financiƫle impuls" noodzakelijk is en stelt voor bij de verdeling van subsidies bij de fondsen meer ruimte te geven aan festivals en instellingen die experimenteren met nieuwe vormen van presentatie ten behoeve van publieksbereik.

Operadagen Rotterdam is blij met bovengenoemde aanbevelingen en pakt graag samen met andere Nederlandse festivals de handschoen op, om mee te denken over de concrete uitwerking van het advies.

Terug