Nieuws

Stichting Opera Rotterdam zoekt bestuursleden

Wij zoeken op dit moment twee bestuursleden voor Stichting Opera Rotterdam.Stichting Opera Rotterdam is opgericht om de productie en presentatie van opera in Rotterdam te bevorderen. De stichting initieerde in 2004 de eerste editie van Operadagen Rotterdam. Operadagen Rotterdam toont jaarlijks in mei in een tiendaags festival de actualiteit en verscheidenheid van opera en muziektheater in meer dan honderd voorstellingen aan meer dan twintigduizend bezoekers. 

 

Operadagen Rotterdam is een festival in een stad zonder operahuis, werkt samen met de oprichtende partijen - Theater Rotterdam, De Doelen, het Luxor Theater - en met andere Rotterdamse instellingen. Het presenteert voorstellingen op onverwachte locaties en bereikt een divers lokaal en (inter)nationaal publiek. Operadagen Rotterdam heeft zich ontwikkeld tot een internationaal trefpunt voor de creatie en presentatie van vernieuwende opera en muziektheater, en wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en het Fonds Podiumkunsten.

Stichting Opera Rotterdam zoekt twee onafhankelijke bestuursleden
De directie van Operadagen Rotterdam wordt gevormd door artistiek leider Guy Coolen en zakelijk leider Peter Roepman. Op dit moment bestaat het bestuur uit een onafhankelijke voorzitter en drie leden die, qualitate qua, de samenwerkingspartners Theater Rotterdam, De Doelen en Het Luxor Theater vertegenwoordigen. De organisatie wil het bestuur uitbreiden met twee onafhankelijke leden.

Algemene uitgangspunten, waarbij de Governance Code Cultuur leidend is:
- Bestuursleden houden toezicht en staan de directie in woord en daad terzijde.
- Bestuursleden vervullen hun taak op afstand maar met verantwoordelijkheid en vanuit betrokkenheid.
- De ingeschatte tijdsbelasting is vijf à zes bestuursvergaderingen per jaar met voorbereiding en follow-up.
- Daarnaast kan incidenteel een beroep worden gedaan op specifieke expertise.
- Aanwezigheid tijdens het festival.
- De benoemingstermijn bedraagt vier jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Wij zoeken:
- een bestuurslid met artistiek-inhoudelijke kennis van opera en muziektheater
- een bestuurslid met een relevant zakelijk of bestuurlijk netwerk in Rotterdam en affiniteit met financiën

Operadagen Rotterdam onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en roept zowel mensen met als zonder een westerse achtergrond op te reageren.

Voor vragen over de vacatures kunt u contact opnemen met Peter Roepman, zakelijk leider, via 06 55838517 of peter@operadagenrotterdam.nl .

Uw cv en motivatie kunt u tot 15 december 2017 sturen naar info@operadagenrotterdam.n ter attentie van de heer Carel van Lynden, voorzitter van bet bestuur en onder vermelding van 'vacature bestuur'.

Terug