Nieuws

Operadagen Rotterdam klaar voor de toekomst

In Operadagen Rotterdam werken een aantal Rotterdamse kunsteninstellingen samen om aanbod en productie van opera en muziektheater mogelijk te maken, kwalitatief te verbeteren en op elkaar af te stemmen. In het programma worden stedelijke, regionale, nationale en internationale initiatieven en voorstellingen in een zinvol en verrijkend programma samengebracht. Doel is om opera en muziektheater te presenteren als relevante kunstgenres voor de hedendaagse stad. Operadagen Rotterdam heeft onder de titel "de magie van het muziektheater" een inspirerend meerjaren beleidsplan voorgelegd aan de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC), het adviesorgaan van de Gemeente Rotterdam, dat zeer lovend is over de ontwikkelingen van Operadagen Rotterdam

In Operadagen Rotterdam werken een aantal Rotterdamse kunsteninstellingen samen om aanbod en productie van opera en muziektheater mogelijk te maken, kwalitatief te verbeteren en op elkaar af te stemmen. In het programma worden stedelijke, regionale, nationale en internationale initiatieven en voorstellingen in een zinvol en verrijkend programma samengebracht. Doel is om opera en muziektheater te presenteren als relevante kunstgenres voor de hedendaagse stad. Operadagen Rotterdam heeft onder de titel "de magie van het muziektheater" een inspirerend meerjaren beleidsplan voorgelegd aan de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC), het adviesorgaan van de Gemeente Rotterdam, dat zeer lovend is over de ontwikkelingen van Operadagen Rotterdam. Enkele citaten uit het advies:

- Operadagen Rotterdam heeft zich geworteld in de stad en is er naar het oordeel van de Raad niet meer uit weg te denken.

- Het artistieke concept rijpt ieder jaar en het publieksbereik groeit. Positief vindt de Raad dat er zowel op organisatorisch als artistiek gebied intensief wordt samengewerkt met veel instellingen in de Rotterdamse muziek- en theatersector.

- Operadagen Rotterdam bewijst namelijk dat het in een stad zonder een eigen operatheater desondanks een opera-evenement van nationale en internationale allure kan realiseren voor een groot en divers publiek. Deze prestatie wordt in binnen- en buitenland geprezen, blijkens persreacties en bevindingen van buitenlandse operamakers en intendanten. Op deze credits kan Rotterdam trots zijn.

- Ook het ondernemerschap van Operadagen Rotterdam beoordeelt de Raad als sterk, in de eerste plaats om de solide en vertrouwenwekkende organisatie, en in de tweede plaats omdat het festival vanuit de samenwerking een bindende kracht weet te genereren, die ruimte geeft aan creatieve en vernieuwende impulsen. Met een relatief laag budget realiseert de aanvrager een interessant en divers aanbod en toont daarmee zijn innovatieve karakter.

Terug