Nieuws

Advies RRKC: 'Een venster op de toekomst'

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het gemeentebestuur een advies opgesteld over de verdeling van het budget voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Deze week maakte de raad haar advies bekend. Inmiddels daalt het stof neer en is er zicht op het cultuurlandschap voor de komende vier jaar.Het advies voor Operadagen Rotterdam
"De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over Operadagen Rotterdam. Het artistieke concept rijpt ieder jaar en het publieksbereik groeit. Positief vindt de Raad dat er zowel op organisatorisch als artistiek gebied intensief wordt samengewerkt met veel instellingen in de Rotterdamse muziek- en theatersector. Operadagen Rotterdam heeft zich geworteld in de stad en is er naar het oordeel van de Raad niet meer uit weg te denken. De Raad stelt voor, binnen de beperkte financiële ruimte, Operadagen Rotterdam als biënnale om en om met Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival te organiseren. Beide moeten blijven bestaan vanwege hun unieke waarde voor de stad. Aangevraagd: € 450.000. Advies: Positief € 204.000." 
 

Woorden van erkenning
Gérard Steenbergen, zakelijk directeur Operadagen Rotterdam: "We zijn in onze 'existentiële' doelstelling geslaagd. Onze strategische keuzes, propositie en ambities worden door de raad herkend en gewaardeerd. Ook wordt onze 'houding' als culturele onderneming door de raad als sterk, vertrouwenwekkend en vernieuwend beoordeeld. Woorden van erkenning waar we trots op en tevreden over mogen zijn." Jan Zoet, voorzitter van stichting Opera Rotterdam, verwoordde het treffend: "Dit advies biedt ons een venster op de toekomst".

Het uiteindelijke besluit wordt in december van dit jaar verwacht. Tot die tijd werkt Operadagen Rotterdam samen met alle partners vol enthousiasme door aan de komende mooie festivaleditie die plaatsvindt tussen vrijdag 25 mei en zondag 3 juni.

Download hier het volledige Cultuurplanadvies 2013-2016

 

Terug